SEB: SEB emitterar primärkapitaltillskott

Report this content
Pressmeddelande
Stockholm 30 october 2019

SEB emitterar primärkapitaltillskott

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 900 miljoner USD löper med en kupongränta på 5,125 procent och har en teckningskurs på 100 procent.

Lånet har ingen slutlig förfallodag, men innefattar möjlighet till inlösen efter 5,5 år och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.

Emissionen av ytterligare primärkapital är en del i SEB:s kapitalplanering.

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 5 november 2019. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, chef Investor Relations
070 762 1006
christoffer.geijer@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, chef Corporate Communication
070 763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.