SEB avslutar det tredje aktieåterköpsprogrammet

Report this content

SEB har avslutat det tredje aktieåterköpsprogrammet där A-aktier för 1,25 miljarder kronor har köpts tillbaka.

Den 25 oktober 2022 meddelade SEB att man beslutat om ett program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor som del i kapitalhanteringen. Återköpen av aktier påbörjades den 27 oktober 2022 och avslutades den 30 december 2022. Under den perioden har SEB köpt tillbaka 10 508 310 egna A-aktier till ett genomsnittligt pris på 118,95 kronor och till ett totalt belopp på 1,25 miljarder kronor. Återköpta aktier förväntas bli indragna under första halvåret 2023.

Per den 30 december 2022 uppgick det totala antalet utgivna aktier i SEB till 2 178 171 934 och innehavet av egna aktier uppgick till 65 789 373, varav 38 489 554 har återköpts för kapitaländamål.

Information om återköp under programmen publiceras veckovis på www.sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations

070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig och Tillförordnad kommunikationschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Prenumerera

Dokument & länkar