SEB presenterar Sparbarometern för tredje kvartalet 2002

Report this content
Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under tredje kvartalet 2002 och hur det fördelar sig mellan de olika sparformerna. Hushållens tillgångar och skulder redovisas liksom ny upplåning. Sparbarometern har i likhet med föregående kvartal kompletterats med en uppskattning av värdet på hushållens bostäder.
 
SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelarna för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur de förändrats sedan föregående kvartal.
 
Gunilla Nyström SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern.
 
Tid: tisdag 3 december kl. 11.30
 
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
En lunchsmörgås kommer att serveras.
 
Välkomna!
 
Anna Selberg
Informationschef SEB Trygg Liv
Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54

Prenumerera