SEB:s resultat för tredje kvartalet 2021

Report this content

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 8,0 miljarder kronor, med en räntabilitet på eget kapital på 14,1 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 20,2 procent.

Vi har stöttat våra kunder genom pandemin, samtidigt som vi har bibehållit en stark finansiell position. Nettoresultat steg jämfört med föregående kvartal, med ett provisionsnetto som nästan nådde den rekordhöga nivån under förra kvartalet och ökad kundnöjdhet bland företags- och privatkunder och även private wealth management-kunder i Sverige. Vår starka finansiella position tillåter återföring av kapital då kapitalbufferten överstiger både myndighetskravet och vår egen målnivå. SEB:s styrelse har beslutat att initiera ett återköpsprogram om 2,5 miljarder kronor, samt att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Kv3 Kv2 Kv3 Jan–sep Helår
Mkr 2021 2021 % 2020 % 2021 2020 % 2020
Nedskrivningar eller återföringar - Steg 1  6  44 -87  326 -98  85 - 546 - 452
Nedskrivningar eller återföringar - Steg 2  17  150 -88  446 -96 - 209 - 134 56 - 293
Nedskrivningar eller återföringar - Steg 3 - 108 - 192 -44 -1 856 -94 - 124 -4 452 -97 -5 166
Nedskrivningar eller återföringar - 85  1 -1 085 -92 - 248 -5 132 -95 -5 911
Bortskrivningar och återvinningar
Bortskrivningar, totalt - 666 - 304 119 - 438 52 -1 487 -1 630 -9 -2 757
Återförda reserveringar utnyttjade för bortskrivningar  622  248 150  383 62 1 333 1 342 -1 2 364
Bortskrivningar ej tidigare reserverade - 44 - 56 -20 - 55 -19 - 154 - 288 -47 - 393
Återvinningar på tidigare bortskrivningar  81  48 70  42 94  191  138 38  187
Bortskrivningar, netto  37 - 8 - 13  37 - 150 - 206
Förväntade kreditförluster, netto - 49 - 7 -1 098 -96 - 211 -5 282 -96 -6 118
Förväntad kreditförlustnivå, netto, % 0,01 0,00 0.19 0.01 0.30 0.26

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021, cirka kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00


Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se


Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar