SEB:s resultat för tredje kvartalet 2021

Report this content

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 8,0 miljarder kronor, med en räntabilitet på eget kapital på 14,1 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 20,2 procent.

Vi har stöttat våra kunder genom pandemin, samtidigt som vi har bibehållit en stark finansiell position. Nettoresultat steg jämfört med föregående kvartal, med ett provisionsnetto som nästan nådde den rekordhöga nivån under förra kvartalet och ökad kundnöjdhet bland företags- och privatkunder och även private wealth management-kunder i Sverige. Vår starka finansiella position tillåter återföring av kapital då kapitalbufferten överstiger både myndighetskravet och vår egen målnivå. SEB:s styrelse har beslutat att initiera ett återköpsprogram om 2,5 miljarder kronor, samt att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Kv3 Kv2 Kv3 Jan–sep Helår
Mkr 2021 2021 % 2020 % 2021 2020 % 2020
Summa rörelseintäkter 13 716 13 680  0 12 563  9 40 744 36 651  11 49 717
Summa rörelsekostnader -5 671 -5 759 - 2 -5 547  2 -17 148 -16 905  1 -22 747
Förväntade kreditförluster, netto - 49 - 7 -1 098 - 96 - 211 -5 282 - 96 -6 118
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 7 997 7 916  1 5 916  35 23 388 14 463  62 20 846
Jämförelsestörande poster -1 000 - 100 -1 000
Rörelseresultat 7 997 7 916  1 5 916  35 23 388 13 463  74 19 846
NETTORESULTAT 6 634 6 574  1 4 766  39 19 225 10 623  81 15 746
Räntabilitet på eget kapital, % 14,1 14.7 11.7 14,2 8.8 9.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 14,1 14.7 11.6 14,2 9.7 10.3
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 3:06 3:04 2:21 8:88 4:91 7:28

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021, cirka kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00


Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se


Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar