4 av 5 svenskar oroliga för digitala intrång

Vi lever i en digitaliserad värld, i dessa tider ännu mer än vanligt. Både på arbetet och privat sker det mesta bakom en skärm – vi har digitala möten, använder våra sociala medier och umgås med vänner över Facetime. Men i en digital värld förekommer också risker och en ny undersökning från SecMaker visar att svenskar sköter sin inloggningssäkerhet väldigt dåligt samtidigt som man är orolig för digitala intrång.

digitala intrng

Undersökningen visar att 4 av 5 svenskar är oroliga för att utsättas för digitala intrång. Den största oron är att en annan person ska få tag på bankinformation (79 procent), följt av en oro att bli övervakad (36 procent). Att bli övervakad är en större oro hos de yngre ålderskategorierna än de äldre.

- I vår vardag är det mer eller mindre tydligt att vi blir digitalt övervakade på olika sätt. Vi lämnar spår efter oss i allt vi gör på nätet och olika plattformar. Att någon spelar in ljud och bild från mobilen eller datorn är inte lika vanligt, även om det också förekommer. Övervakning som vi själva godkänner med cookies eller via molntjänster är den vanligaste formen av övervakning som skapar oron, säger Jonas Öholm, säkerhetsspecialist på SecMaker.

Undersökningen visar att hälften av svenskarna uppger att skriftliga lösenord är den vanligaste inloggningsmetoden de använder hemma. Samtidigt visar undersökningen att många missköter sin säkerhet när de loggar in på olika plattformar. Man sparar sitt lösenord automatiskt (66 procent), har samma lösenord på flera konton (46 procent) och är dålig på att byta till ett nytt lösenord.

- Oron att bli utsatt för digitala intrång är stor bland svenskarna, men det är tydligt att oron inte återspeglas i hur man agerar, trots de kända riskerna med lösenorden. Det är väldigt enkelt att komma åt någons inloggningsuppgifter och särskilt när man har samma på alla sina konton. Tyvärr vaggas också många in i en falsk säkerhet när man tror att så länge man har ett komplicerat lösenord så är man säker. Men så är det inte, säger Jonas.

Ett av de snabbaste och enklaste sätten att skapa högre säkerhet vid inloggning är att använda sig av tvåfaktorsinloggning.

Metoden innebär ett extra krav utöver ditt lösenord som visar på att du verkligen är du. Dels ”något du vet” t.ex. ditt lösenord och ”något som du har” exempelvis din telefon. De flesta plattformar vi använder till vardags erbjuder en sådan metod, avslutar Jonas.

Några av resultaten ur undersökningen:

  • 55 procent av männen och 45 procent av kvinnorna anger att skriftligt lösenord är deras vanligaste inloggningsmetod
  • Sex av tio byter lösenord mer sällan än en gång per år. 15 procent byter aldrig lösenord.
  • 4 av 5 svenskar är oroliga för digitala intrång.
  • 4 av 5 oroar sig över att någon utomstående ska få tag på bankinformation
  • Över en tredjedel är oroliga att bli övervakade. Än mer i de yngre ålderskategorierna, 20–40 år där fyra av tio oroar sig över att bli övervakade.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via PFM Research under våren 2020. Ett representativt urval av män och kvinnor, 18 år och äldre i Sverige, avseende ålder, kön, ingår bland respondenterna, totalt 1000 personer. Respondenterna arbetar på kontorsbaserade företag med minst 20 anställda och arbetar ej inom IT eller säkerhet.

För mer information kontakta:

Jonas Öholm | Säkerhetsexpert SecMaker
jonas.oholm@secmaker.com

För att ta del av hela undersökningen eller om du behöver bilder, kontakta Linda Lingstedt på linda.lingstedt@anpr.se eller 0768-682277

Om SecMaker
SecMaker är den ledande leverantören i Norden av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, myndigheter och organisationer. SecMakers lösning Net iD används av över 1,5 miljoner användare inom både den offentliga och privata sektorn. Denna lösning skyddar, säkerställer information, system och datatrafik.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt enkelt att komma åt någons inloggningsuppgifter och särskilt när man har samma på alla sina konton.
Jonas Öholm, säkerhetsexpert SecMaker