Bokslutskommuniké 2006 och delårsrapport för fjärde kvartalet

* Kvartalets nettoomsättning ökade med 14 procent i fast valuta och uppgick till 1 412 MSEK (1 321). Rörelseresultatet var 353 MSEK (319), motsvarande en rörelsemarginal på
25,0 procent (24,1).

* Helåret uppvisade den högsta nettoomsättningen och det högsta rörelseresultatet någonsin för koncernen. Nettoomsättningen för året ökade med 10 procent i fast valuta och uppgick till 5 451 MSEK (4 936). Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 1 266 MSEK (1 100), motsvarande en rörelsemarginal på 23,2 procent (22,3).

* Resultatet efter skatt för helåret var 873 MSEK (784).

* Vinsten per aktie för helåret var 6,00 SEK (5,39), en ökning med 11 procent.

* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,80 SEK (3,40) per aktie och en extra utdelning om 2,20 SEK (2,00) per aktie.


För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller
Stefan Sjödahl, Investor Relations, tel 0223-401 32.
E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar