NY LOGISTIKCHEF FÖR SECO TOOLS KONCERNEN

Nils Edlund, 42 år, har utsetts till ny logistikdirektör och medlem av koncernledningen för Seco Tools koncernen och tillträder sin befattning den 1 oktober 2008.

Nils Edlund är för närvarande produktionschef på FLIR systems i Stockholm.

Fagersta den 19 juni 2008

SECO TOOLS AB; (publ)


Informationen är sådan som Seco Tools AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2008, kl. 13.00.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel. 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel. 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar