Det nya folklarmet för ökad trygghet i hemmet

En av Sveriges ledande leverantörer av trygghet och säkerhet för privatpersoner och privata hem, Sector Alarm, lanserar ett nytt bostadslarm. Alla hushåll erbjuds ett startpaket där GSM-överföring, kameradetektor, rökdetektor, manöverpanel och magnetkontakt ingår som standard. Larmet är kopplat till SOS Alarm som fastställer orsaken till larmet och vidtar rätt åtgärd.

Sector Alarm lanserar ett nytt folklarm när man erbjuder den nya tekniken till privatpersoner. I paketet ingår centralapparat med GSM-överföring, rökdetektor, manöverpanel och magnetkontakt. Larmen är även utrustade med kameradetektor som innebär att operatören hos SOS Alarm med en serie bilder kan verifiera orsaken till larmet. Startpaketet är värt minst 7 000 kronor och kunden betalar endast installationskostnaden 2 490 kronor. - Ingen ska behöva säga nej till den trygghet som ett larm innebär på grund av en för stor investeringskostnad, säger Mats Bengtsson, VD för Sector Alarm. Den teknik som vi erbjuder innebär att alla kan skaffa ett bostadslarm till en kostnad av cirka 12 kronor per dag i abonnemangskostnad. Sector Alarm är en totalleverantör av bostadslarm. Företaget samarbetar bara med välrenommerade och etablerade partners. Som larmoperatör samarbetar Sector Alarm med SOS Alarm som har samhällets ansvar för nödnumret 112. Som vaktbolag använder företaget alltid det bästa alternativet för den lokala orten. I larmet ingår också ett trygghetslarm som är anslutet till SOS. - Vi vill bidra till ökad trygghet för människor och vara ett komplement till den service och det skydd som samhället erbjuder, säger Mats Bengtsson. Genom vår väktartjänst med tillhörande nyckelservice kan vi göra en inre och yttre kontroll av bostaden när larmet löst ut. I tjänsten ingår också fria utryckningar oavsett orsak. Den ökade känslan av trygghet som Sector Alarm levererar uppskattas av många familjer, kvinnor och äldre.