Aktieförsäljning i Securitas

Report this content

På grund av rådande oro på de finansiella marknaderna och därav fallande börskurser har min bankförbindelse idag meddelat mig att man omgående kommer att inleda försäljning av delar av mitt aktieinnehav i Securitas.

Mitt totala engagemang i Securitas i form av aktier, terminer, konvertibler och incitamentsprogram motsvarar cirka 4,2 miljoner aktier. Den försäljning som beslutats av banken avser upp till 2,5 miljoner aktier.

Jag kommer således att ha kvar ett mycket betydande engagemang i bolaget och min övertygelse om en fortsatt positiv utveckling för Securitas ligger fast.

Thomas Berglund
VD och koncernchef


Ytterligare information lämnas av VD och koncernchef Thomas Berglund,
tel +44 208 432 6551 och styrelseordförande Melker Schörling tel +44 208 232 1531

Detta pressmeddelande finns också tillgänglig på:
www.securitasgroup.com

Prenumerera