Delårsrapport Januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2002 Försäljningen ökade med 15 procent till 49.891 (43.507) MSEK Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent (6) För tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 10 procent (8) Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 procent (6,1) Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 1.783 (1.206) MSEK Det fria kassaflödet uppgick till 2.288 (1.346) MSEK vilket motsvarar 118 procent (85) av det justerade resultatet Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent (14) Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 40 procent till 2,93 (2,09) SEK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00790/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar