Securitas förvärvar företag inom säkerhetslösningar i Tyskland

Securitas har förvärvat samtliga aktier i Süddeutsche Bewachung, ett företag inom säkerhetslösningar i Tyskland. Enterprise value beräknas till 80 MSEK (8.2 MEUR).

Süddeutsche Bewachung har årlig försäljning på cirka 95 MSEK (9.6 MEUR) och 300 anställda. Företaget erbjuder stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila bevakningstjänster i Rhein-Neckarområdet i sydvästra Tyskland, med huvudkontoret lokaliserat till Mannheim. Företaget har en mycket solid kundportfölj, som inkluderar många kundsegment. Med detta förvärv stärker Securitas sin ställning i detta område i Tyskland.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 2 januari 2018.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar