• news.cision.com/
  • Securitas/
  • Securitas ingår ett 4+1 års låneavtal som refinansierar en stor del av den befintliga bryggfaciliteten för förvärvet

Securitas ingår ett 4+1 års låneavtal som refinansierar en stor del av den befintliga bryggfaciliteten för förvärvet

Report this content

Securitas ingår ett fyraårigt låneavtal om 1 100 MEUR tillsammans med nio av sina relationsbanker, med möjlighet för parterna att förlänga ytterligare ett år.

Likviden kommer att användas för att refinansiera en stor del av den återstående bryggfaciliteten på 2 315 MUSD relaterad till förvärvet av STANLEY Security, vilket slutfördes den 22 juli 2022.

"Genom att ingå det långfristiga låneavtalet säkrar vi en stor del av den återstående bryggfaciliteten efter STANLEY-transaktionen med långfristiga skulder till konkurrenskraftiga villkor. Vidare kan faciliteten återbetalas i förskott vilket skapar flexibilitet i den framtida upplåningsstrategin. Refinansieringen av den återstående delen av bryggfaciliteten går enligt plan”, säger Andreas Lindback, CFO för Securitas.

De banker som deltar i lånet är Danske Bank och SEB som Bookrunners och huvudarrangör tillsammans med Bank of America, BBVA, Crédit Industriel et Commercial (CIC), Commerzbank, ING, KBC and UniCredit Bank Austria som huvudarrangörer.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

 

 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 20.00 CET.


Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen. Tillsammans med våra 350 000 medarbetare på 47 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar.
 

Prenumerera