Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu tillgänglig. 

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

 
Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig från och med den 16 april 2020 och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/


Det finns också en digital och interaktiv kortversion av vår års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
 

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar