Securitas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu tillgänglig. 

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

 
Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig från och med den 16 april 2020 och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/


Det finns också en digital och interaktiv kortversion av vår års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
 

Om oss

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 370 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.www.securitas.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar