Securitas publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 är nu tillgänglig och kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
 
Det finns också en digital och interaktiv kortversion av Års- och hållbarhetsredovisningen tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv 

Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 kommer att finnas tillgänglig från och med den 9 april och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen https://www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/
 

Ytterligare information:
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com
Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör, + 46 10 470 20 30, press@securitas.com


Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 13.00 CET

.

    

 

Securitas är den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi finns på 48 marknader där vårt innovativa och datadrivna arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens mest kända företag. Våra 
355 000 anställda lever våra värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte är att hjälpa dig göra din värld tryggare.
 

Prenumerera

Dokument & länkar