Securitas stärker sitt erbjudande inom elektronisk säkerhet i Hongkong

Securitas har förvärvat teknik- och installationsföretaget Johnson & Thompson i Hongkong. I och med detta förvärv stärker Securitas sin ställning att erbjuda värdeskapande säkerhetslösningar till kunderna i Hongkong. Enterprise value beräknas till 46 MSEK (43 MHKD).

Johnson & Thompson är ett företag som installerar, övervakar och underhåller säkerhetssystem. Fokus ligger på kundsegmentet detaljhandel samt på medelstora företag i Hongkong. Företaget har 22 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 17 MSEK (16 MHKD). Med detta förvärv fortsätter Securitas att stärka sina möjligheter att optimera säkerhetslösningar, genom olika kombinationer av bemannad och mobil bevakning, övervakningstjänster samt elektronisk säkerhetstjänster till kunder inom AMEA-regionen.

Förvärvet konsoliderades i Securitas från och med den 2 januari 2018.  

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar