Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2020

Report this content

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020:
 
-    Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
-    Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
-    Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
-    Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
-    Adam Gerge, Didner och Gerge Fonder

 

Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.
 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.
 

Årsstämman kommer att äga rum den 7 maj 2020 kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel i Stockholm.
 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
 

Information: Micaela Sjökvist, IR-chef, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com  
 

Prenumerera

Dokument & länkar