Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2022

Report this content

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
Mats Gustafsson, Lannebo fonder
Fredrik Åtting, EQT AB

Emma Viotti, Handelsbanken fonder

I enlighet med den instruktion som årsstämman antagit ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningen. Securitas styrelseordförande, Jan Svensson, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@securitas.com.

 

 

Ytterligare information:

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010  470 30 20; press@securitas.com

 

Securitas är den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi finns på 48 marknader där vårt innovativa och datadrivna arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens mest kända företag. Våra 355 000 anställda lever våra värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte är att hjälpa dig göra din värld tryggare.

Prenumerera

Dokument & länkar