Sedana Medicals valberedning utsedd

Report this content

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 10 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av:

  • Thomas Eklund, styrelseordförande
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Karl Tobieson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans 26,6 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2021.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till ir@sedanamedical.com senast den 31 januari 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Valberedningens ordförande, Karl Tobieson
Telefon: +46 70 935 85 74
E-post: karl.tobieson@linc.se

 

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.