Valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman i Sedana Medical

Report this content

Valberedningen för Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) har lagt fram sitt förslag till val av styrelse inför årsstämman den 10 maj 2021. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, utöver Sten Gibeck som avböjt omval, samt nyval av Claus Bjerre som ordinarie styrelseledamot samt vice styrelseordförande i Sedana Medical.

Valberedningen för Sedana Medical, som inför årsstämman 2021 består av Karl Tobieson (ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB), Thomas Eklund (styrelsens ordförande), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder), har lagt fram sitt förslag till val av styrelse inför årsstämman den 10 maj 2021.

Valberedningen föreslår omval av Thomas Eklund, Bengt Julander, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde, samt nyval av Claus Bjerre, som ordinarie styrelseledamöter i Sedana Medical för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamot Sten Gibeck har meddelat att han inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår även omval av Thomas Eklund som styrelseordförande samt nyval av Claus Bjerre som vice styrelseordförande i bolaget.

Claus Bjerre, som föreslås som ny styrelseledamot och vice styrelseordförande i Sedana Medical, har lång och bred erfarenhet inom hälsovård och medicinteknik. Claus har tidigare verkat som VD och styrelseledamot i Atos Medical och haft flera ledande befattningar inom Medtech-företaget Coloplast, inklusive President, North America, och Senior Vice President, Emerging Markets. Claus är för närvarande styrelseledamot och vice ordförande i Ellabs styrelse samt senior advisor på KKR & Co, Inc. Claus Bjerre har en M.Sc. från Copenhagen Business School och en MBA i Strategy and Finance från UCLA Anderson School of Management. 

”Vi vill tacka Sten för hans gedigna och fina insatser genom åren i styrelsen samt även för Stens bidrag och engagemang i egenskap av betydande ägare och en av grundarna i Sedana Medical”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande för Sedana Medical.

”Jag är tacksam och stolt över att ha fått vara med om den fantastiska resa som Sedana Medical gjort sedan vi grundade bolaget 2005. Det känns nu naturligt att vid min ålder efter 15 år i styrelsen dra mig tillbaka. Det är fantastiskt tillfredställande att se tillbaka på vad styrelsen åstadkommit under dessa år. Min tilltro till Sedana Medical är fortsatt stark och jag kommer att kvarstå som större aktieägare i bolaget” säger Sten Gibeck.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Tobieson, valberedningens ordförande
Mob: +46 70 935 85 74
E-post:
karl.tobieson@linc.se

Thomas Eklund, styrelseordförande
Mob: +46 70 824 20 25
E-post: 
thomas.eklund@investorab.com

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.