Affärsvärlden utser Sedermera Fondkommission till bästa rådgivare avseende kvalitet!

Report this content

I måndags, den 10 maj 2021, höll Affärsvärlden en prisceremoni för de bolag och rådgivare som analyserats av Affärsvärldens IPO-Guide under 2020. Sedermera Fondkommission titulerades Utmärkt rådgivare för småbolag avseende kvalitet, Utmärkt rådgivare för småbolag avseende kursutveckling och vann kategorin; Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kvalitet. Med dessa utmärkelser har Sedermera Fondkommission fått ta emot priser samtliga år som IPO-guiden funnits.

Om priserna
Inför prisutdelningen har IPO-guiden granskat samtliga svenska noteringar under 2020. I de bolag som noterats under 2020 har Affärsvärlden utsett Sedermera Fondkommission som vinnare i kategorin Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kvalitet. Bland de 26 bolag som granskades hittade IPO-guiden i genomsnitt 2,9 flaggor per bolag. Motsvarande antal för Sedermera Fondkommissions kundbolag var endast 1 flagga.

Sedermera Fondkommission mottog också hedersomnämnandena ”Utmärkt rådgivare för småbolag avseende kvalitet” och ”Utmärkt rådgivare för småbolag avseende kursutveckling” för noteringen av Curasight A/S.

Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission, kommenterar
Vi är självklart oerhört glada över att Sedermera Fondkommission för fjärde året i rad får ta emot priser från Affärsvärlden. Jag är tillsammans med mina medarbetare stolt över det arbete vi genomfört och som vi alltid strävar efter ska hålla marknadens bästa kvalitet och service, samt ge god avkastning till våra investerare. En lyckad kapitalisering innebär att alla parter – styrelse, ledning, befintliga aktieägare och nya investerare – är nöjda. Vidare är det givetvis extra kul att två av våra kundbolag – Cessatech och Curasight – fick ta emot priser. Cessatech utsågs till vinnare i kategorin Bästa kvalitet bland mikrobolag och Curasight fick hedersomnämnanden för utmärkt kursutveckling (med 110 procent överavkastning mot OMXS30) och utmärkt kvalitet (med endast 1 flagga) under 2020. Som finansiell rådgivare har vi sedan notering följt båda bolagen noggrant och vi tycker att de gör ett fantastiskt arbete.

För ytterligare frågor med anledning av pressmeddelandet, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer. Sedermera är en del av Spotlight Group, en börsnoterad koncern med målet att hjälpa bolag att växa.

Media

Media

Dokument & länkar