Affärsvärlden utser Sedermera Fondkommission till bästa rådgivare både avseende kvalité och kursutveckling!

Report this content

I onsdags, den 13 maj 2020, höll Affärsvärlden en prisceremoni för de bolag och rådgivare som analyserats av Affärsvärldens IPO-Guide under 2019. Sedermera Fondkommission vann två kategorier; Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kvalitét och Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kursutveckling. Med dessa vinster har Sedermera Fondkommission fått ta emot priser samtliga år som IPO-guiden funnits.

Om priserna

Inför prisutdelningen har IPO-guiden granskat samtliga svenska noteringar under 2019. I de bolag som noterats under 2019 har Affärsvärlden utsett Sedermera Fondkommission som vinnare i kategorin Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kvalitet samt Mikrobolagens bästa rådgivare avseende kursutveckling. Sedermera Fondkommissions kundbolag avkastade 38 % bättre än OMXS30 och fick endast 1,5 flaggor i median.  

Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission, kommenterar:

Det är med stor glädje Sedermera Fondkommission för tredje året i rad får ta emot priser från IPO-guiden, numera hos Affärsvärlden. Vi på Sedermera Fondkommission är stolta över vårt arbete som alltid strävar efter att hålla marknadens bästa kvalité, service och givetvis avkastning till våra investerare. En lyckad kapitalisering innebär att alla parter – styrelse, ledning, befintliga aktieägare och nya investerare – är nöjda. Vidare är det givetvis extra kul att ett av våra kundbolag – FluoGuide – fick ta emot priserna för högsta kursutveckling (med 353 procent avkastning sedan notering av units) och kvalitet (med endast 2 flaggor) under 2019. Som företagets finansiella rådgivare sedan noteringen har vi följt FluoGuide noga och vi är väldigt imponerade över de framsteg som bolaget har gjort.

Slutligen vill jag även lyfta IPO-guidens betydelse för Micro-Cap segmentet. Det är viktigt för investerare i det här segmentet att ha granskande journalistik som ger en tydlig och transparent bild över de bolag som vi och andra finansiella rådgivare noterar på börserna i Norden.

Morten Albrechtsen, VD på FluoGuide, kommentarer:

Vi valde noggrant ut Sedermera Fondkommission till att vara FluoGuides finansiella rådgivare genom IPO-processen - vilken inte är helt enkel att navigera - och utvecklade därigenom ett mycket bra samarbete. Sedermera Fondkommission gav välbalanserade råd och tog bolaget igenom processen tack vare sin långa och gedigna erfarenhet. Det goda samarbetet har fortsatt även efter IPO och vi är mycket nöjda.

För ytterligare frågor med anledning av pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommissio

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Media

Media

Dokument & länkar