Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Carbiotix AB inför planerad publik nyemission och notering på Spotlight Stock Market

Sedermera Fondkommission och Carbiotix AB (”Carbiotix”) meddelar idag att parterna har ingått ett samarbete avseende en planerad publik nyemission och notering på Spotlight Stock Market. Carbiotix utvecklar produkter och läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen, för att bromsa den stigande kurvan av metabola och kroniska sjukdomar, till nytta för många människor och med stor marknadspotential. Nyckeln är ny kunskap om hur fibrer kan användas för att ändra balansen mellan olika bakteriestammar i tarmen och styra sammansättningen av olika metaboliter. Bolagets egenutvecklade fiber – Carbiotix AXOS, ett andra generationens fibertillskott, vilket nu är under utveckling – ger bolaget en fördel gentemot konkurrenterna på marknaden tack vare en mycket kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Carbiotix planerar nu en publik nyemission om cirka 12,4 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market under det tredje kvartalet 2019 och har inför denna nyemission erhållit teckningsförbindelser om cirka 60 procent av den totala nyemissionen.

Om Carbiotix

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under sin forskning fick Dr. Peter Falck (medgrundare och styrelseledamot i Carbiotix) idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Fibern benämns Carbiotix AXOS och framställs med hjälp av ett speciellt enzym som gör det möjligt att hydrolysera hemicellulosa från majs, något som inte är möjligt med kommersiella enzym.

Verksamheten bedrivs idag genom tre verksamhetsben:

  •  Utveckling av det prebiotiska fibret Carbiotix AXOS, vilket enligt genomförda tester har bättre egenskaper och kommer att vara betydligt billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden.
  •  Läkemedelsutveckling kopplad till olika metabola och kroniska sjukdomar. Bolaget utvecklar i dagsläget två läkemedelskandidater (avseende hyperammonemi och IBD).
  •  Försäljning av konsumenttest för tarmhälsa.

Styrelsen i Carbiotix uppskattar att den globala marknaden för mikrobiombaserade läkemedel uppskattas till 1,1 miljarder SEK och väntas att växa med 60 procent årligen. Diagnostikmarknaden inom mikrobiomforskning uppgår till 9,8 miljarder SEK med en årlig tillväxt på 19 procent.

Carbiotix planerar nu, med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, en publik nyemission och efterföljande notering på Spotlight Stock Market under det tredje kvartalet 2019. Det kapital som Carbiotix tillförs genom nyemissionen är dels avsett till att skala upp verksamheten och skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels till att vidareutveckla bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer. Mer information kommer att presenteras inom kort.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera verksamheten och framtidsplanerna. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Anmälan görs via www.sedermera.se. Se nedan för mer information.

17      september 2019 – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

  •  Scandic Klara, Slöjdgatan 7
  •  kl. 11.30–13.00

18    september 2019 – Malmö – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

  •  Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö
  •  kl. 11.30–13.00


För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänligen kontakta:

Kristofer Cook, VD och grundare

Telefon: +46 (0)46-19 10 00

E-post: info@carbiotix.com

Hemsida: www.carbiotix.com

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar