Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför notering

Report this content

Teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s (”Biofrigas”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market har idag, den 7 maj 2020, inletts. Allmänheten och befintliga aktieägare har möjlighet att teckna aktier i nyemissionen, vars teckningstid avslutas den 22 maj 2020. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med nyemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

 Biofrigas grundades 2012 och är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG – ett förnybart bränsle med hög klimatprestanda. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen CryoSep som är en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter. Med Biofrigas teknologi och produktionsanläggning är visionen att nå den samlade biogaspotentialen från de småskaliga verksamheterna, en marknad som i Europa beräknas uppgå till 140 000 verksamheter, för framtidens energiutvinning och kretslopp. 

Nu genomför Biofrigas en nyemission om totalt cirka 17 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market för att skala upp verksamheten och för att etablera en teknik- och säljorganisation för snabbast möjliga marknadsetablering. Biofrigas anläggningar väntas få ett brett användningsområde eftersom den småskaliga produktionen har en kostnadsbild som möjliggör en intressant affär för producenterna av LBG. Bolaget har ett leveransavtal på en anläggning och installationen planeras att påbörjas under Q3/Q4 2020. Biofrigas beräknar att nå break-even under 2023.

Läs mer om Biofrigas nyemission här.

För ytterligare frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Dokument & länkar