Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Curasight A/S inför kapitalisering samt planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Curasight A/S (”Curasight” eller ”Bolaget”) är ett kliniskt fas II-bolag som bygger på mer än ett decennium av forskning vid Rigshospitalet och Köpenhamns universitet. Tillsammans med ett vetenskapligt team har professor Andreas Kjaer utvecklat konceptet för PET-avbildning baserat på receptorn (uPAR), en känd biomarkör för canceraggressivitet. Konceptet ligger till grund för Curasights teknologi, uTRACE® som kan identifiera cancer och tumörers aggressivitet (tumörinvasion och formation av cancermetastaser). Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling. Härutöver har Curasight utvecklat en ny behandling av hjärncancer som kombinerar målsökande radioterapi uTREAT® (terapi) med uTRACE® (diagnostik), tekniken kallas Theranostics, vilken förväntas kunna upptäcka och behandla hjärncancer och metastaser på ett mycket mer skonsamt och effektivt sätt än dagens metod för extern strålterapi. uTRACE® kommer noggrant att söka och binda specifikt till cancercellerna och förutsäga var cancerstrålningsbehandlingen, uTREAT®, kommer att binda och bekämpa cancercellerna.

Curasight står inför en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under tidig höst 2020. Curasight har anlitat Sedermera Fondkommission att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen.

Motiv för emission och notering

Curasight avser under tidig höst 2020 att genomföra en kapitalisering i syfte att slutföra en pre-klinisk studie i hjärncancer med uTREAT® och en klinisk fas III-studie i hjärncancer med uTRACE®, med målet att erhålla FDA godkännande och kommersialisera Bolagets uTRACE®-plattform. Diagnos och behandling av aggressiv hjärncancer (Glioblastom) förväntas genomgå en ”fast track” för erhållande av godkännande från FDA och EMA på grund av Glioblastoms status som sällsynt sjukdom (rare disease). Detta mot bakgrund av att det inte varit några betydande förbättringar gällande överlevnad hos patienter med Glioblastom under de senaste 15 åren.

Curasights VD Ulrich Krasilnikoff & CSO Prof. Andreas Kjaer kommenterar:

"Med Curasights produkt och diagnos elimineras gradvis osäkerhet och patienten kommer oftare att behandlas vid rätt tidpunkt och efter deras behov. Vår produkt uTRACE® är validerad i två avslutade och en pågående klinisk fas II-studie (prostata, bröst- och hjärncancer) med lovande resultat och vi avser nu ytterligare validera teknologin för att kommersialisera Curasights diagnos- och behandlingsmetoder."

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission, vilken är avsedd att genomföras under tidig höst 2020.

För ytterligare frågor med anledning av kapitalisering och notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: 
info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Dokument & länkar