Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Twiik AB i samband med planerad kapitalisering och notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) är ett träningsverktyg kombinerat med marknadsplats – Bolaget är en av få aktörer som kombinerar en användarvänlig plattform anpassad för digital coachning med ett komplett integrerat säljsystem. Kunderna – som utgörs av bland annat gymkedjor och fristående personliga tränare – får ett komplett verktyg som de sedan kan integrera i den befintliga verksamheten. Twiik har nu för avsikt att notera Bolaget på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att inför noteringen genomföra en kapitalisering under april/maj 2021. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Motiv för kapitalisering och notering

Twiik har en fungerande produkt och är i ett läge med fullt fokus på expansion i form av fler användare, fler kunder och samarbetspartners samt nya marknader. Bolaget har en målsättning om att expandera verksamheten mot den globala marknaden under 2021. I syfte att möjliggöra dessa satsningar har styrelsen i Bolaget fattat beslut om att genomföra den nu förestående kapitaliseringen och notera Bolaget på First North.

Den aktuella kapitaliseringen är en förutsättning för en ökad tillväxttakt, genom vilken Twiik kan fortsätta arbetet inom organisations- och produktutveckling samt öka Bolagets marknadsföringsaktiviteter för ökad synlighet på marknaden. Med de angivna satsningarna är Bolagets målsättning att uppnå positivt kassaflöde år 2023.

Styrelsen i Bolaget har identifierat flera fördelar med att notera Bolagets värdepapper på First North. Att verka i en noterad miljö ökar bland annat synligheten gentemot potentiella samarbetspartners, tränare och ökar användares kännedom om Bolagets plattform och Twiik ser en möjlighet att nå ut med sitt erbjudande till en bredare internationell marknad.

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det memorandum som publiceras inför kapitaliseringen, vilken är avsedd att genomföras under april/maj 2021.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Twiik, vänliga kontakta:

Anders Gran, VD

Telefon: +46 (0) +46 (0) 341 73 25

E-post: anders@twiik.me

Hemsida: www.twiik.me

Dokument & länkar