Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionerna i 2cureX och OmniCar

Idag, den 9 maj 2019, inleds teckningstiden i företrädesemissionerna för 2cureX AB (”2cureX”) respektive OmniCar Holding AB (”OmniCar”). Teckningstiden löper i bägge företrädesemissioner till och med den 23 maj 2019 och även allmänheten inbjuds att teckna aktier. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolagen i samband med de båda företrädesemissionerna. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 24,7 MSEK för att finansiera förlansering och lansering av IndiTreat®, slutförande av pågående kliniska valideringsstudier samt etablering av ytterligare kommersiella testcenter i de länder där lansering planeras. Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde, vilket beräknas nås under 2021. 2cureX har på förhand erhållit teckningsförbindelser från bl.a. styrelse och ledande befattningshavare och s.k. toppgaranti om totalt cirka 19,5 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av emissionsvolymen.

Läs mer om 2cureX:s företrädesemission här.

OmniCar har utvecklat en ”plug-and-play”-onlinelösning för bilindustrin – SAM. Genom SAM kan bilimportörer, bilåterförsäljare samt bilverkstäder hantera sina serviceavtal digitalt med en fullt anpassningsbar layout för att möta respektive verksamhets behov och specifikationer. OmniCar erbjuder även lösningar inom automatiserad marknadsföring samt CRM. Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 17,8 MSEK för att finansiera geografisk expansion till de stora fordonsmarknaderna Tyskland och Storbritannien samt intensifierade försäljningsaktiviteter till dess att lönsamhet uppnås, vilket beräknas nås under slutet av 2019. OmniCar har på förhand erhållit teckningsförbindelser från bl.a. ledande befattningshavare och garantiteckning om totalt cirka 13,7 MSEK, motsvarande cirka 77 procent av emissionsvolymen.

Läs mer om OmniCars företrädesemission här.

För ytterligare frågor med anledning av företrädesemissionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar