Idag inleds handeln i Colabitoil Sweden AB:s aktier på AktieTorget – Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare

Idag, den 12 december 2017, inleds handeln i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) aktier på AktieTorget. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen och den nyemission bolaget genomförde i november 2017.

Nyemission inför notering  
Noteringen på AktieTorget har föregåtts av en övertecknad nyemission som tillfört bolaget cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Colabitoil cirka 870 nya aktieägare. Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolagets expansion genom en ökad takt på etableringar av egna tankanläggningar samt en utveckling av bolagets varumärke mot konsumentmarknaden genom marknadsföring och kommunikation.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

Handel på AktieTorget
Idag inleds handeln i Colabitoils aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under symbolen ”COLAB” och har ISIN-kod SE0007815386.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar