Teckningstiden i MenuCard AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 5 oktober 2017, inleds teckningstiden i MenuCard AB:s (”MenuCard”) företrädesemission för fortsatt marknadsexpansion i Danmark och expansion till en eller två nya nordiska marknader under 2018. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 7,6 MSEK. Teckningstiden löper till och med den 26 oktober 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt MenuCard i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför MenuCard cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Totalt cirka 2,6 MSEK av teckningsförbindelserna har inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken i sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell företrädesemission. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.menucard.dk) respektive hemsidor.

För mer information om MenuCards företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: http://www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar