Teckningstiden i OptiMobile AB:s nyemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 25 januari 2018, inleds teckningstiden i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Genom nyemissionen kan bolaget tillföras högst 15 MSEK före emissionskostnader. OptiMobile går från att vara ett bolag i utvecklingsfas in i en mer renodlad kommersialiseringsfas och har för avsikt att expandera verksamheten över de kommande åren. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera förstärkning av bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för en utökad expansion och marknadspenetration. Teckningstiden löper till och med den 8 februari 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till OptiMobile i samband med nyemissionen.

Fulltecknad nyemission tillför OptiMobile totalt 15 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), bolagets (www.optimobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida.

För mer information om OptiMobiles nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar