Teckningstiden i Zaplox AB:s nyemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 19 april 2017, inleds teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 4 maj 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Zaplox i samband med nyemissionen.

Fulltecknad nyemission tillför Zaplox cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt
5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Sammanlagt har Zaplox på förhand avtalat om cirka 71 procent av den totala emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (
www.sedermera.se) och bolagets (www.zaplox.com) respektive hemsidor.

För mer information om Zaplox nu förestående nyemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar