• news.cision.com/
  • Seelution/
  • Göteborgsbolaget Seelution har startat produktion av förnyelsebara förpackningsbarriären Skalax® vid anläggningen i Kristinehamn

Göteborgsbolaget Seelution har startat produktion av förnyelsebara förpackningsbarriären Skalax® vid anläggningen i Kristinehamn

Report this content

Seelution med dotterbolaget EmuTec, som tillsammans är specialister inom emulsions-teknologi, förnyelsebara barriärer och högfunktionella bestrykningar har startat produktion av en helt ny typ av förpackningsbarriärer för främst livsmedelsindustrin. Produktnamnet är Skalax® och produkten skapas genom att man utvinner biopolymerer ur avfallsprodukter från jordbruket. 

”De vanligaste barriärer som finns i dag är petroleumprodukter men vår barriär är helt förnyelsebar,” berättar Jerker Nilsson, VD Seelution. ”Det finns en stor efterfrågan på marknaden, vi har startat produktion och projekterar nu för att bygga ut verksamheten ytterligare,” tillägger Jerker Nilsson.

                                   


Användning och kund
Barriärerna kan användas i exempelvis kryddpåsar för att hålla ytterskiktet fettfritt. Dessutom stängs syret ute ur förpackningen och på så sätt förlängs livsmedlets hållbarhet.

Kunderna är främst papperstillverkare och konverterare, det vill säga tillverkare av det färdiga förpackningsmaterialet. Seelutions barriärer appliceras på kundens produkter med befintlig teknik; s k dispersionsbestrykning.

Bakgrund
”Seelution grundades hösten 2016 av en grupp investerare i Göteborg med tidigare erfarenhet från cleantech och pappersindustrin. En produktportfölj med förnyelsebara barriärmaterial för livsmedelsförpackningar förvärvades och sedan sökte vi en lämplig anläggning för att sätta igång produktionen,” berättar Jerker Nilsson. 

 I Kristinehamn, Värmland ca 250 km norr om Göteborg är det sedan länge fokus på pappersbranschen och där fanns EmuTec. Företaget EmuTec tillverkade vaxemulsionsteknologi och produktionsanläggningen var också lämplig för Seelutions övriga produkter. ”De båda bolagen är verkligen en bra kombination och i slutet av förra året förvärvades således EmuTec av Seelution”, avslutar Jerker Nilsson.

För mer information, v.v. kontakta:


Jerker Nilsson 
CEO
Seelution AB
+46 738 39 89 25
Jerker.nilsson@seelution.se

Maria Gröndahl
CTO
Seelution AB
+46 707 71 68 47
maria.grondahl@seelution.se

Under hösten 2016 förvärvade Seelution AB teknologin Xylophane och Emutec AB. Bolaget är specialister inom emulsionsteknologi, förnyelsebara barriärer och högfunktionella bestrykningar. Genom att erbjuda innovativa lösningar och skräddarsydda produkter är Seelution en flexibel partner till företag inom områden som livsmedelsförpackningar, fisknätsimpregnering och byggindustrin. Seelution har kontor i Göteborg och produktionsanläggning i Kristinehamn. www.seelution.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Seelution med dotterbolaget EmuTec, som tillsammans är specialister inom emulsions-teknologi, förnyelsebara barriärer och högfunktionella bestrykningar har startat produktion av en helt ny typ av förpackningsbarriärer för främst livsmedelsindustrin. Produktnamnet är Skalax® och produkten skapas genom att man utvinner biopolymerer ur avfallsprodukter från jordbruket.
Twittra det här

Citat

De vanligaste barriärer som finns i dag är petroleumprodukter men vår barriär är helt förnyelsebar,” berättar Jerker Nilsson, VD Seelution. ”Det finns en stor efterfrågan på marknaden, vi har startat produktion och projekterar nu för att bygga ut verksamheten ytterligare
Jerker Nilsson, VD Seelution
Seelution grundades hösten 2016 av en grupp investerare i Göteborg med tidigare erfarenhet från cleantech och pappersindustrin. En produktportfölj med förnyelsebara barriärmaterial för livsmedelsförpackningar förvärvades och sedan sökte vi en lämplig anläggning för att sätta igång produktionen
Jerker Nilsson, VD Seelution
De båda bolagen är verkligen en bra kombination och i slutet av förra året förvärvades således EmuTec av Seelution
Jerker Nilsson, VD Seelution