Datum för bokslutskommunikén ändrat till 6 februari

Datum för bokslutskommunikén ändrat till 6 februari Med anledning av föreliggande erbjudande från Sanmina Corporation har Segerströms styrelse beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2001. Kommunikén kommer att offentliggöras omkring kl 9:00 tisdagen den 6 februari. För ytterligare information, kontakta: Bim Fahlén, kontorschef, tel: 08-752 18 39 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar