Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 * Bästa kvartalsresultatet någonsin * Nettoomsättningen uppgick till 649,8 Mkr (444,8), en ökning med 46% * Inom Enclosure Systems ökade försäljningen med 60 % * Koncernens resultat före skatt uppgick till 51,1 Mkr (-41,2) Marknadsöversikt På Segerströms huvudmarknad, infrastruktur inom telekom, var marknadstillväxten mycket stark under perioden. Segerström ökade sin försäljning inom Enclosure Systems med 60 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket var väl i nivå med marknadstillväxten. Segerströms kunder inom telekom gör bedömningen att tillväxten kommer att vara fortsatt hög och på årsbasis överstiga 20 procent. En stark marknadstillväxt och Segerströms arbete med att bredda kundbasen skapar goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för koncernen. En dämpande faktor kan dock vara den brist på vissa komponenter som för tillfället råder på marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01030/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar