Nyemission 1:8

Report this content

NYEMISSION 1:8 Extra bolagsstämma i AB Segerström & Svensson godkände den 23 oktober 2000 styrelsens beslut av den 5 oktober 2000 att öka bolagets aktiekapital med högst 1.483.881 kronor, genom nyemission av högst 2.967.762 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 0:50 krona. Åtta gamla aktier av serie A eller serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 27 oktober 2000. Teckningstiden löper fr.o.m. den 31 oktober 2000 t.o.m. den 15 november 2000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 65 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen tillför Segerström högst cirka 193 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Kurt Jofs, VD och koncernchef, tel: 08 - 752 1831, mobil: 070 - 638 83 61 Stefan Johansson, finansdirektör, tel: 08-752 18 38, mobil: 070 - 371 50 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar