Segerström etablerar verksamhet i Atlanta

Segerström etablerar verksamhet i Atlanta Segerström har beslutat att koncernens USA-etablering ska lokaliseras till Atlanta, Georgia. Initialt kommer verksamheten bestå av montering och integration av enclosure systems till befintliga kunder inom tele- och datakomindustrin. Verksamheten kommer att bedrivas enligt det framgångsrika koncept som utvecklas vid Segerströms enhet i Jönköping. Detta medför att den nya enheten kommer att vara klar för produktion redan under juli 2000. "Vi har som mål att bli en av de tre ledande leverantörerna av enclosure systems inom en treårsperiod. För att lyckas med det krävs egen verksamhet på den nordamerikanska marknaden. Vår ambitionen är att på sikt bygga upp en produktionsanläggning av rang för att motsvara de krav befintliga och potentiella kunder ställer på en internationell strategisk leverantör", säger koncernchef Kurt Jofs. För ytterligare information, kontakta: Kurt Jofs, koncernchef, tel: 08-752 18 31, mobil: 070-638 83 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar