Nu installerar Sehlhall Fastigheter livräddande syrgasanläggning på samtliga nya äldreboenden

Report this content

Sehlhall Fastigheter utrustar från och med nu samtliga nya äldreboenden med syrgas. Beslutet är fattat utifrån ambitionen att erbjuda bättre möjlighet till rätt vård och omsorg. Behovet av syrgas vid äldreboenden har debatterats kraftigt sedan den första vågen av Covid-19 i våras.

Idén med syrgas på äldreboenden är inte ny. Tidigare hade så gott som alla äldreboenden i Sverige syrgas. Men under 90-talet försvann denna potentiellt livräddande utrustning från de flesta av landets boenden. I grannlandet Norge har samtliga äldreboenden utrustats med syrgas under pandemin. – Som fastighetsbolag varken kan eller vill vi lägga oss i själva vårddebatten. I vilka sammanhang syrgas används är ett ansvar som åligger läkare och vårdgivare. Men vi vill säkerställa att denna livräddande möjlighet finns till hands om den behövs, säger Dan T.  Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Den syrgasteknik som Sehlhall valt heter FIDO och är mobil. Den kommer från det svenska innovationsföretaget Mirola Rescue. Handhavandet förenklas av att tuberna är betydligt mindre än vad som tidigare varit vanligt när det gäller syrgasutrustning på äldreboenden.

De mobila enheterna har många fördelar. Bland annat har de en återandningsenhet som gör det möjligt att konsumera en mindre del syrgas vilket gör åtgången av syrgas lägre än vid användning av traditionella system. Dessutom kan den mobila enheten följa med en boende vid transport till sjukhuset. Man behöver alltså inte invänta ambulans om den är långt borta,  säger Dan T. Sehlberg.

De första äldreboenden som Sehlhall Fastigheter utrustar med mobila syrgasenheter byggs just nu i Upplands Väsby och Täby.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg. 
Tel. + 
46702528034 Mail. 
press@sehlhall.se

Om Sehlhall Fastigheter:

Sehlhall Fastigheter bygger och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar