Sehlhall Fastigheter investerar ytterligare i Eskilstuna

Report this content

Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.

Stockholm 3 juni.
Projektet utgår från ett unikt markområde om drygt hundra hektar i Sundbyholm, norr om Eskilstuna. Området är utpekat som ny och prioriterad bebyggelsenod i revideringen av Eskilstunas översiktsplan (2020). Området skall bebyggas med en blandning av bostäder, service, verksamheter och samhällsfastigheter, och ge invånare i Eskilstuna en möjlighet till ett aktivt liv. Utvecklingen kommer att ske i nära dialog med kommunen och Eskilstunas invånare.

Eskilstuna har passerat 100 000 invånare och är en av de kommuner som växer snabbast i landet.
I kommunens nya förslag till översiktsplan finns en ambition att planera för 15 000 nya bostäder och möjliggöra för 18 000 nya arbetstillfällen fram till och med 2030.
Fastigheterna i Sundbyholm, ligger i naturskönt läge med Mälaren som granne och inkluderar bland annat en golfbana och en småbåtshamn.

Det känns roligt att ytterligare få bidra till den positiva utvecklingen som sker i Eskilstuna, den här gången via vårt koncernbolag Stadsbyggnadsbolaget. Vi vill skapa ett attraktivt bostadsområde med Mälaren som granne för att ytterligare stärka kommunens attraktionskraft” säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig på Sehlhall Fastigheter.

Området ligger nio kilometer från centralstationen med direkttåg till Stockholm.

­”Vi bor i Sundbyholm och vi vill vara med och bidra till områdets utveckling. Fokus skall vara en aktiv och hållbar livsstil, det känns därför kul med en samarbetspartner som delar våra värderingar. Vi ser framför oss en process präglad av dialog som mynnar ut i ett Sundbyholm som vi alla kan vara stolta över,” säger Niklas Johansson, MSL Bostad.

”Stadsbyggnadsbolaget är en innovativ områdesutvecklare som utvecklar mark till fungerande lokalsamhällen. Vi gör det gärna i partnerskap med markägare där vi tillför kompetens, metodik, erfarenheter och kapital för att möjliggöra en för båda parter framgångsrik utveckling,” säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg, kommunikatör.
Tel: + 
46761009135 Mail: natasha@sehlhall.seOm Sehlhall Fastigheter

Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar