Sehlhall ökar inom gruppbostäder                           – behovet är enormt

Report this content

På kort tid har Sehlhall Fastigheter färdigställt ett gruppboende i Nacka samt påbörjat produktion av gruppbostäder i Huddinge och Täby. Dessutom har Sehlhall skrivit hyresavtal med Finspångs kommun om två gruppbostäder samtidigt som man erhållit en direktanvisning av Stockholms stad för uppförande av en gruppbostad.

Parallellt med detta har Sehlhall förvärvat en fastighet i Norrtälje avsedd för gruppbostad och även tecknat hyresavtal där med vårdgivaren Utvecklingspedagogik i Sverige (UP).  Hyresavtal har även tecknats i Täby med Stadsmissionen. I dagarna flyttade Patia Omsorg in i det nybyggda gruppboendet i Nacka.

Sehlhall har som mål att genomföra 14 byggstarter per år, fördelat på fyra skolor, fyra vårdboenden och sex gruppbostäder. Just behovet av kvalitativa och behovsanpassade gruppbostäder är akut.

–118 av Sveriges kommuner klarar idag inte av att få fram en plats på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet. Därför satsar vi stora resurser på att skapa fler framtidssäkrade och hållbara gruppbostäder, säger Petra Sandberg, ansvarig för kompetensområdet gruppbostäder på Sehlhall Fastigheter.

– Dessa nya fastigheter är ett tydligt bevis på att våra erbjudanden naturligt leder till ytterligare projekt inom social infrastruktur. I fyra av dessa fem kommuner är vi redan etablerade, men då inom områdena vårdbostäder, skolfastigheter och markförädling. Nu kompletterar vi med gruppbostäder för egen förvaltning, säger Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter. 

Det senaste förvärvet, Stjärnan 15, ligger i centrala Norrtälje, i ett vackert villaområde med stora naturvärden och med god kommunikation. Säljare är ett bolag i Credentia koncernen. De kommer också att ansvara för entreprenaden. Inflyttning är planerad till hösten 2022. Samtliga gruppboenden utvecklas och förvaltas inom ramen för Sehlhall Gruppbostäder.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Natasha Bromberg, pressansvarig, +46 (0)76 100 91 35, press@sehlhall.se

Om Sehlhall Fastigheter:

Sehlhall Fastigheter bygger och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar