Allt tuffare för brevbärare – SEKO startar kampanj för att anställda i Posten ska ”jobba rätt”

En ny undersökning som fackförbundet SEKO har gjort bland medlemmarna inom Posten visar att arbetssituationen är ytterst ansträngd. Stressen är hög, liksom de fysiska symptomen på grund av hård arbetsbelastning. Värst är situationen för kvinnorna. SEKO startar därför idag en kampanj för att de anställda inom Posten ska ”jobba rätt” och motverka arbetsmiljöproblemen.

Så många som 70 procent av medlemmarna anser att arbetsmiljön har försämrats jämfört med tidigare år. Drygt 7 av 10 känner stress över att inte hinna med sina arbetsuppgifter och 8 av 10 känner av fysiska symptom på grund av sitt arbete. 56 procent uppger att de inte kommer att orka arbeta kvar tills de ska gå i pension vid 65 år. Även så många som 7 av 10 känner att de inte har något inflytande över eller kan påverka sitt arbete. Undersökningen är framtagen med hjälp av Novus Opinion via 604 webbenkäter.

Detta är dystra siffror för en koncern som skurit ner på resurserna och som fått kritik för att posten inte delas ut i tid.

– Resultatet är nedslående. Tempot på arbetsplatserna är för högt, distrikten blir större och pressen på oss som jobbar blir allt hårdare. Övertidsuttagen ökar samtidigt som posten kommer fram allt senare till kund. Det är inte acceptabelt ur någon synvinkel, säger Claes Söderling, kampanjansvarig för ”Jobba rätt” vid SEKO:s förhandlingsorganisation inom Posten, SEKO Posten.

Det är de kvinnliga medlemmarna som tycker att situationen är värst. Av kvinnorna känner hela 76 procent att arbetet är för stressigt, 85 procent känner av fysiska symptom och 75 procent tycker att arbetsmiljön blivit sämre.

I dag inleder därför 13 000 brevbärare, terminalarbetare och andra yrkeskategorier inom Posten Meddelande en ”Jobba rätt”-vecka.

– Det kommer bland annat att innebära att vi tar de pauser vi har rätt till, att vi inte lyfter eller packar mer än vi ska, inte springer i trappor eller kör på trottoaren. Vi ska helt enkelt arbeta i ett tempo som är anpassat för att klara hela arbetsdagen. Felaktig planering kan naturligtvis innebära att en del får vänta lite extra på sin post, säger Claes Söderling.

För ytterligare information:
Claes Söderling, kampanjansvarig, SEKO Posten: 0709-80 03 51
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef, SEKO: 070-600 24 96

http://www.seko.se/Avdelningar/Posten/Jobba-Ratt/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar