”Fler aktörer på godsbangårdarna skapar kaos”

Om Banverket lägger ut driften av bangårdarna på flera privata entreprenörer riskerar det att skapa kaos inom godstrafiken på järnväg. Det menar SEKO – Facket för Service och Kommunikation – som har skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson, Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand och trafiksutskottets ordförande Ibrahim Baylan.


– Med fler aktörer på bangårdarna kommer inte kraven på ett tydligt helhetsansvar att uppfyllas. Detta är en förutsättning för att godstrafiken på järnväg ska fungera. Fler aktörer kan komma att innebära kaos inom godstrafiken. En betydande del av landets företagare är starkt beroende av en fungerande infrastruktur för godstrafik, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

SEKO menar vidare att Banverkets planer på att blanda in många aktörer riskerar att splittra verksamheten där det huvudsakliga intresset blir att sköta den ”egna” bangården, utan ansvar för helheten. Operatörer med enbart vinstintresse för ögonen kan också leda till att säkerheten urholkas och att de som bedriver trafik väljer bort moderniserade bangårdar och i stället rangerar tågen på äldre och omoderna bangårdar för att få ner kostnaderna.
– Vi anser att driften av rangerbangårdar inte ska splittras upp på olika aktörer. Den ska även fortsättningsvis skötas av Banverket för att säkra de anställdas arbetsmiljö och garantera konkurrensneutralitet och tillgänglighet för alla trafikutövare, säger Janne Rudén.

Det öppna brevet i sin helhet finns att läsa på www.seko.se

För ytterligare information: Erik Sandberg, informations- och pressgruppen SEKO, 070-600 24 96 Valle Karlsson, ombudsman SEKO, 070-240 24 50

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera