Grova sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll

Report this content

Tre kvinnliga kontrollanter på ISS biljettkontroll har polisanmält sina arbetsledare för bland annat grova sexuella trakasserier och hot. Företaget vägrar att flytta på arbetsledarna.

– Det hela är fullständigt oacceptabelt, säger Valle Karlsson, ordförande för Seko.

 Grova sexuella trakasserier, kränkningar, mobbning och hot har varit vardag för flera av de kvinnliga kontrollanterna på ISS.

Sekos medlemmar vittnar om hur arbetsledare trängt sig in i omklädningsrum för att efteråt berätta vilka trosor de haft på sig. Kvinnorna har utsatts för rent fysiska närmanden och fått kommentarer om sina kroppar. En arbetsledare har beskrivit hur han vill binda fast en av dem i sexuella syften samt kopplat hennes prestation på jobbet till hur mycket sex hon har haft. 

Två av kvinnorna är i dag sjukskrivna. En har tvingats säga upp sig från sin tjänst. Arbetsledarna jobbar kvar på sina tjänster.

– Dessa arbetsledare har med all tydlighet visat att de har egenskaper som är direkt olämpliga för någon i arbetsledande befattning. Det minsta man kan begära är att de omplaceras till andra arbetsuppgifter, säger Valle Karlsson.

Seko har i en lokal tvisteförhandling krävt skadestånd för brott mot personuppgiftslagen för spridningen av sjukjournaler, brott mot lagen om anställningsskydd för framprovocerad uppsägning, förlorad arbetsförtjänst, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling.

Den lokala tvisteförhandlingen slutade i oenighet. Preliminärt datum för central förhandling är 13 mars.

– Fokus ligger på att våra medlemmar får upprättelse. De ska få möjlighet att återgå till sina jobb utan att vara rädda, säger Valle Karlsson.

ISS sköter biljettkontrollen i Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL.

För ytterligare information:

Jonas Pettersson, planerings-/kommunikationschef, Seko, 070-631 59 49

Taggar:

Prenumerera