"Omöjligt att stänga Barsebäck 2"

Report this content

"Omöjligt att stänga Barsebäck 2" Det är oacceptabelt att stänga Barsebäck 2 det närmaste året. Det skriver de tre förbundsordförandena för SEKO, Elektrikerförbundet och Grafiska Fackförbundet i sitt remissvar över de två regeringsbeställda konsultrapporterna om kärnkraftverket Barsebäck. I första hand är det den försämrade effektbalansen i både Sverige och resten av Norden, som gör det orimligt att år 2003 stänga Barsebäck 2. Risken för effektbrist har blivit oacceptabelt stor, menar Janne Rudén, SEKO, Stig Larsson, Elektrikerförbundet och Malte Eriksson, Grafiska Fackförbundet. Förbunden menar vidare att det är avregleringen som gjort att tidigare beslut om en kärnkraftsavveckling måste omprövas. "Det är olyckligt att ett på demokratisk väg fattat beslut om att avveckla kärnkraften, vilket förutsätter att reaktor nummer två i Barsebäck står i tur att avvecklas, tidsmässigt sammanfaller med effekter i samband med avreglering av elmarknaden. Den avreglerade marknaden saknar system och metoder för att se till att kapaciteten finns när efterfrågan stiger. Svenska Kraftnät har föreslagit en öppen marknadsmässig lösning för att långsiktigt tillgodoses behovet av el. En lösning som förbunden är starkt kritiska till, skriver förbunden." Vidare skriver de: "Vid elbrist drabbas Sveriges elintensiva basindustrin hårdast. Vi tycker det är orimligt att genom en stängning av Barsebäck 2 laborera med industrins förutsättningar för att producera. Ändrade förutsättningar som i de flesta fall får konsekvenser för sysselsättningen. Än en gång kan vi konstatera att i spåren av avregleringen uppstår behov av reglering av tillgången på el innan det är rimligt att fullfölja avvecklingsbeslutet, skriver förbunden och uppmanar regering och riksdag att skjuta på beslutet om avveckling av Barsebäck 2". För ytterligare information: Jonas Pettersson, pressombudsman, SEKO: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00600/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar