Postens VD Lennart Grabe avgår!

Report this content

Postens VD Lennart Grabe avgår! Postens VD Lennart Grabe lämnar idag sin anställning i Posten. Övergångsvis tar tidigare vice VD Börge Österholm över ledningen för Posten. -Vi står bakom besluten och de vidtagna åtgärderna säger SEKO:s koncernfack inom Posten i en kommentar: - Efter den turbulens som rått inom Posten på senare tid är det bra att Börge Österholm med sin breda erfarenhet och stora förtroende i Posten övergångsvis leder Posten. Då Österholm uppnått pensionsåldern är det angeläget att rekryteringen av en ny Vd kommer igång omedelbart. -Posten står i framtiden inför stora utmaningar. Det är därför angeläget att skapa både arbetsro och framtidstro bland de anställda. Därutöver är det nödvändigt att det startas en bred dialog om Postens förutsättningar inför framtiden. Den senaste tidens debatt har tydligt visat att det finns en tydlig motsättning mellan vinstkrav, samhällsuppdrag och god personalpolitik. I den frågan har ägaren ett stort ansvar och det känns angeläget att en kommande VD får rätt förutsättningar från början för sitt uppdrag. -SEKO Posten förutsätter också att det fortsatta förändringsarbetet nu kommer att bedrivas helt i linje med intentionerna om "Den Goda Arbetsplatsen" där de anställdas delaktighet och motivation är en avgörande faktor. Vi är medvetna om att förändringar kommer att vara ett naturligt inslag i Posten också i framtiden, men vi är samtidigt helt övertygade om att sådana måste hanteras i samförstånd med de anställda och deras fackliga organisationer. SEKO Posten ser fram mot en konstruktiv dialog med såväl Postens nya ledning som ägare om företagets framtida utveckling. Ytterligare information: Åke Kihlberg, ordförande SEKO Posten, 070-9807333 Mats Lööf, SEKO Posten, 070-9803218 Lars-Olov Pettersson, informationschef SEKO 070-5772506 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00540/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar