Samling mot hot och våld i spårtrafiken

Report this content

Vittnesmålen är många om hur hot, våld och sexuella trakasserier har blivit vardag för personalen som arbetar ombord på tågen. Varannan ombordanställd Seko-medlem uppger att det dagligen eller någon gång i veckan förekommer hot på arbetsplatsen. Var femte uppger att det förekommer våld lika ofta. Många menar att utvecklingen går åt fel håll.

Seko bjuder nu in till "Samling mot hot och våld i spårtrafiken" där politiker, arbetsgivare, fack och skyddsombud tillsammans tar sig an problemet.

Hur kan man arbeta för att minska risken för hot och våld? Vad kan vi göra för att öka säkerheten för de anställda? Hur kan parterna komma vidare med frågan och vad tänker regeringen göra åt problemet?

Välkommen till Katasalen i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholmmåndag den 4 april kl. 13:00-15:30. Allt kommer även sändas live och går att ta del av digitalt (via Katalys och Sekos Facebook).

Program:

13:00 Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko.

13:15 Emilia Wikström Melin, utredare Seko.

13:25 Helena Isaksson, affärschef SJ Götalandståg.

13:40 Henrik Sverin, huvudskyddsombud SJ.

13:55 PAUS

14:15 Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister.

14:45 Panelsamtal med Teres Lindberg (Trafikutskottet), Mats Pettersson (HR-chef SJ), Pierre Sandberg (Almega) och Gabriella Lavecchia (Seko).

Moderator: Enna Gerin, biträdande chef på fackliga idéinstitutet Katalys.

15:30 Avslutning

Arrangörer: Seko, Katalys och ABF Stockholm

För ytterligare information: 
Jonas Pettersson, Planerings- och kommunikationschef Seko, 070-631 59 49, jonas.pettersson@seko.se

Prenumerera