”Seko: Både ris och ros till den nya postlagen”

I dag, torsdag 12 oktober, presenterade regeringen sitt förslag på ny postlagstiftning. Seko har under lång tid arbetat för att få till stånd förändringar i postlagstiftningen och anser att regeringen med sitt förslag tar några steg i rätt riktning samtidigt som svaret på vissa viktiga framtidsfrågor saknas.

 I dag ska 85 procent av breven vara framme hos mottagaren inom ett dygn. Regeringen föreslår nu att kvalitetskravet höjs till 95 procent samtidigt som breven ska vara framme hos mottagaren inom två dygn.

–  Utifrån hur brevmarknaden utvecklats där färre och färre brev skickas fysiskt är det en logisk förändring att övernattbefodran blir tvådagarsbefodran. Det är oerhört viktigt att detta inte förväxlas med varannandagsutdelning. Kravet ska fortsatt vara att dela ut brev 5 dagar i veckan till alla hushåll, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

–  Seko har konsekvent drivit frågan om att förmedling av paket upp till 20 kilo ska vara en del i samhällsuppdraget. Regeringen klargör nu att denna del av samhällsuppdraget ska bestå, vilket Seko ser mycket positivt på. Detta säkerställer att privatpersoner och företag i hela landet ges samma garantier för att kunna utnyttja de möjligheter som en växande e-handel ger, fortsätter Sekos ordförande Valle Karlsson

Seko är kritiska till att regeringen inte ställer krav på att fastighetsboxar införs i alla flerfamiljshus. Exempelvis ansåg den tidigare postlagsutredningen, som ligger till grund för regeringens förslag, att krav på fastighetsboxar skulle vara till gagn för hela postmarknaden. Det skulle ge effektivare utdelning i flerfamiljshus, vilket skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd.

– Det är viktigt att modernisera utdelningsformen. När små och omoderna brevinkast ersätts med fastighetsboxar kan många boende få större försändelser levererade direkt i hemmet. För många av landets postanställda skulle förändringen dessutom innebära en avsevärd förbättring i en redan tuff arbetsmiljö. Att krav på fastighetsboxar nu saknas i regeringens förslag är en stor brist som kommer påverka postmarknaden under lång tid framöver, säger Seko Postens ordförande Johan Lindholm


Kontaktperson:
Jonas Pettersson, kommunikationschef
Tel. 070 - 631 59 49

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera