Seko har beslutat att verka för en 6:e semestervecka

Report this content

Sekos kongress beslutade idag att förbundet ska verka för en 6:e semestervecka. Målet är att förändra semesterlagen och arbetet ska därför genomföras i det facklig-politiska arbetet.

Motionen i sin helhet nedan:

”På 1990-talet påbörjades en utökning mot den sjätte semesterveckan men på grund av dåliga statsfinanser kom den av sig. I dag hörs det fler och fler röster i fikarummen om varför en del kommunanställda har sex veckor och inte vi. Vi jobbar med arbetstidsförkortning i olika former, men många pratar om att man vill ha mer semester. Många företag har också slimmat sina organisationer och det sliter på människor vilket gör att framför allt våra äldre medlemmar börjat prata om utökad semester. Många av våra medlemmar arbetar i krävande arbetsmiljöer och tanken på att förlägga vår vila i slutet av arbetslivet, genom deltidspensioner, kanske inte alltid är det optimala. Vi behöver ha paus i vår alltmer komplicerade vardag även mitt i arbetslivet.

Vi föreslår kongressen besluta att verka för att ett arbete för en sjätte semestervecka i semesterlagen påbörjas.”

Motionen bifölls av Sekos kongress.

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, Planerings- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Prenumerera