SEKO har träffat nytt avtal med Arbetsgivarverket – unikt genombrott om förlängd sjuklön

SEKO – Facket för Service och Kommunikation – har idag skrivit på en ny avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket. Avtalet innehåller nya löner samt en förlängning av sjuklön till och med dag 364 och gäller för 18 000 SEKO-medlemmar på statens område.Uppgörelsen innebär också att sjuklönen på 10 procent vid sjukdom utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tills nu har sjuklön endast utbetalats mellan dag 15-90. Förlängningen av sjuklönen träder i kraft 1 januari 2011.

Det samlade avtalsvärdet beräknas till drygt 3,7 %.

– Än en gång har vi motat Arbetsgivarverkets yrkande på tillsvidareavtal och sifferlöst avtal. Vi har fått ett avtal med siffror och en konstruktion som innebär låglönesatsning. SEKO har förhandlat under flera år med målet att förbättra sjuklönen. Uppgörelsen är därför en seger för SEKO:s medlemmar, även med tanke på tidigare politiska beslut som drabbat sjuka, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på SEKO.

För ytterligare information: Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare SEKO, 070-557 71 78 Erik Sandberg, kommunikationsenheten SEKO, 070-600 24 96SEKO – Facket för Service och Kommunikation – organiserar medlemmar på statliga myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Medlemmarna arbetar bland annat inom Försvaret, Kriminalvården, Polisen, Statens Institutionsstyrelse, högskolor/universitet, Trafikverket, Sjöfartsverket, Svevia och Infranord.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar