SEKO kommenterar Postens VD:s avgång

Postens VD och koncernchef Erik Olsson lämnar i dag med omedelbar verkan sin anställning i Posten AB. Anledningen är en förtroendeklyfta mellan honom och Postens styrelse. Affe Mellström ordförande i SEKO:s koncernfack beklagar utvecklingen.– Erik Olsson har gjort ett bra arbete som koncernchef och starkt bidragit till en positiv utveckling för bolaget, säger Mellström.

– Men utan ett starkt engagemang från de postanställda hade den positiva utvecklingen inte varit möjlig, fortsätter Mellström.

– SEKO har under dessa fem år haft en god relation med Erik Olsson och i samverkan nått bra resultat för våra medlemmar. Det är tråkigt att samarbetet avslutas på det här sättet, säger Mellström.

Ytterligare information: Affe Mellström SEKO:s koncernfack i Posten: 070-980 32 18 Jonas Pettersson, Informations- och presschef, SEKO: 070-631 59 49

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera