Seko kommenterar PostNord-VDs avgång

Report this content

Idag lämnar Håkan Ericsson uppdraget som VD för PostNord. Koncernstyrelsen i PostNord har beslutat att det är dags för ett nytt ledarskap när PostNord nu står inför stora utmaningar. Seko Posten, som har styrelserepresentation i koncernstyrelsen, gör samma bedömning.

– Håkan Ericsson har varit koncernchef för PostNord under en period som stundtals varit stormig. Vi har emellanåt haft olika syn i såväl frågor om personalpolitik som i strategiska frågor, men trots det har vi haft en öppen dialog. Samtidigt har Håkan Ericsson genomfört en del nödvändiga beslut som ingen tidigare VD orkat hantera, exempelvis effektiviseringar inom koncernens administration, säger Johan Lindholm ordförande för Seko Posten.

Ett syfte med förändringen är att PostNord framöver ska ha ett ökat fokus på kärnverksamheten i respektive land, vilket Seko i grunden är positiva till. Som tillförordnad koncernchef utses Annemarie Gardshol, idag VD för PostNord Sverige. Hon kommer agera som både koncernchef och ansvarig för den svenska verksamheten fram till dess att en permanent lösning är på plats. I takt med att digitaliseringen påverkar allt mer, ser Seko Posten några saker som blir viktiga att hantera den närmaste tiden.

– PostNord måste återfå allmänhetens förtroende. Ska det lyckas är det avgörande att Sekos medlemmar har en framtidstro, trots att postverksamhet genomgår en komplex omställning i spåren av digitaliseringen. Vi inser att den tilltagande brevvolymsminskningen kommer påverka verksamheten. Men fortfarande gäller vår utgångspunkt att PostNord ska ha goda arbetsplatser med heltidsanställda samt att förväntade personalminskningar måste ske på ett ansvarsfullt sätt.

– En ansvarsfull personalomställning är naturligtvis inte gratis, men det är en helt nödvändig investering om PostNord ska klara av digitalisering och konkurrens från andra företag på ett framgångsrikt sätt. Koncernens utmanande framtid kräver ett ödmjukt ledarskap som visar stor respekt för såväl anställda som kunder, avslutar Johan Lindholm.

Ytterligare information:

Johan Lindholm, ordförande Seko Posten: 076-101 44 42

Prenumerera